Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri Tarafından Tayf Yayıncılık

Tarafından yazılmıştır:

Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri ücretsiz kitap indir

Bu sayfada sizin için tüm bilgileri topladık Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri kitap, ücretsiz indir, hoş okuma sevgili okuyucular için benzer kitaplar, yorumlar, yorumlar ve bağlantılar aldı. ELİNİZDEKİ TEFSİR VE TERCÜMESİNE DAİR 1. Tefsirde yöntem olarak şu yol izlenmiştir: a. Tefsir basılırken her sahifenin beli yerine Mushafın bir sahifesi yerleştirilmiştir. İlk olarak "Meâni'I-Müfredat"( Kelimelerin anlamı" demek olan bu başlık, yalnız sûrelerin başlangıcında kulanılmıştır. ) başlığı altında o sayfada yer alan âyetlerin lafızları arasında açıklanmasına ihtiyaç duyulan kelimelere dair kısa açıklamalar yapılmıştır. b. ikinci olarak, açıklaması yapılan sayfa ile ilgili olarak da önce, Sûrenin ya da sayfada yer alan âyetlerin rakamları verilerek mesela, "Bakara, 1-5. âyetler neleri anlatır" denilerek, âyetlerin vermek istediği mesaj derli toplu bir şekilde ortaya konulmaktadır. c. Üçüncü olarak da. "âyetler neyi gösterir/neye irşad eder" denilerek verilmek istenen mesajlarla vurgulanmak istenen hususlar, madeler halinde ayrıntılı bir şekilde sıralanır. 2. Tercümede İzlenen yola gelince, a. Mushafta tefsiri yapılan sayfaya ait meal verilirken tefsirde yapılan lafzı açıklamaların mealden ayırt edilmesi için meali tırnak arasına almayı, açıklamaları da tırnaktan sonra kaydetmeyi uygun bulduk. Eğer mealde ayrıca ek bir açıklama tarafımızdan gerekli görülmüşse bunu da ( ) arasına aldık. b ve c. Ayetlerin neleri anlatığı ve hangi mesaj ve vurgulan ihtiva etiği başlıkları da aynı şekilde her Mushaf sahifesi İçin ayrı ayrı kayd edilmiştir. Bu başlıklar ve altlarındaki açıklamalar aynen tercüme edilmeye çalışıldı. d. Ancak Enbiyâ sûresine kadar -birkaç istisna dışında- sürdürülen bu usûl. Bu sûreden itibaren yer yer değiştirilerek, "anlatılanlar ve verilmek istenen mesajlar" her sayfada gösterilmeyerek sûreler içinde konu bütünlüğüne göre sözü geçen başlıklar düzenlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 3. Tefsirde bir takım Kur'ânî lafızların sözlük anlamlarına dair yapılan açıklamalar esasen verilen mealde mana olarak mündemiç ise, ayrıca tercüme edilmeye kalkışılarak eş anlamlı ibarelerin tekrarından kaçınılmıştır. 4. Bununla birlikte çoğunluğu meal kısmında olmak üzere lafzın manasında var olan ve ayrıca lafzan ortaya çıkarılması gereken bazen manalar da parantez içine ( ) alınarak kayd edilmiştir. Daha az olmak üzere açıklamalar kısmında da ihtiyaç duyuldukça aynı yola gidilmiştir. Cenab-ı Alah'tan bizleri her türlü hatadan korumasını ve bu çalışmayı değerli okuyucularımıza faydalı kılmayı niyaz ederim. M. Beşir Eryarsoy. Portal - TrendKitaplar Kütüphanesi, editörlerimiz tarafından toplanan içeriği beğendiğinizi umuyor Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri ve tekrar bize bak, arkadaşlarına da tavsiyede bulun. Ve geleneklere göre - sadece sizin için iyi kitaplar, sevgili okurlarımız.

Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri ayrıntılar

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil: Türkçe
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • Boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş:

Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri Kitabın yeniden yazılması

Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri diğer kaynaklardan:

Kitap başlığı Boyut Bağlantı
Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri indir itibaren UberOne 4.3 mb. indir
Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri ücretsiz indir itibaren UberTwo 3.5 mb. indir
Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri Bir kitabı indir itibaren UberThree 3.9 mb. indir
Kur’An-I Kerim Meali Ve Tefsiri (Orta Boy)Ciltli - Abdulhalim Uveys El-Mısri ücretsiz kitap indir itibaren UberFour 5.1 mb. indir